جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

موسسات قرآنی

سامانه ثبت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

به اطلاع متقاضیان ثبت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت می رساند درخواست ثبت مؤسسه جدید صرفاً از طریق سامانه جدید ثبت مؤسسات امکان پذیر می باشد و سامانه قبلی مؤسسات صرفاً برای استفاده مؤسساتی که …

مشاهده