جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

تشکلهای قرآنی

سامانه ثبت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

به اطلاع متقاضیان ثبت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت می رساند درخواست ثبت مؤسسه جدید صرفاً از طریق سامانه جدید ثبت مؤسسات امکان پذیر می باشد و سامانه قبلی مؤسسات صرفاً برای استفاده مؤسساتی که …

مشاهده

لیست خانه های قرآن و عترت (ع) روستایی استان سمنان

 خانه های قرآن روستایی استان سمنان ردیف نام شهرستان نام روستا نام مدیرمسئول نام خانوادگی مدیرمسئول تلفن خانه قرآن روستایی/دهیاری ۱ شاهرود میقان زهرا خلیلی ۳۲۵۵۰۴۵۱ ۲ دامغان کلاته ملا میترا بادامی ۳۵۳۸۴۵۵۵ ۳ میامی …

مشاهده