چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اداره امور قرآنی

* وظایف سازمان دارالقرآن الکریم *

سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان حوزه تخصصی و برنامه‌ریزی فعالیتهای قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی، دارای دو دسته وظایف و مأموریتهای سازمانی و فراسازمانی به شرح ذیل می‌باشد: الف) وظایف و مأموریت های اساسی و سازمانی …

مشاهده

دستور العمل راه اندازی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت دستورالعمل صدور مجوز مؤسسات (کلیک کنید )

مشاهده