چهارشنبه - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

حسنی سید تقی

سرکشی از کلاس قرآن روستای فرور

                      به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی گرمسار ،سید تقی حسنی کارشاس امور قرآنی گرمسار از جلسه آموزش قرآن کریم در روستای فرور بازدید …

مشاهده